Labrador Afra

Informacje

Imię:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzice:

Numer tatuażu:
Numer rodowodu:
Miejsowość:
Odeszła za Tęczowy Most:
Miejsce pochówku:
AFRA Nocny Tancerz
2004-09-10
Stary Jarużyn
Brit Happy Devil
Beta Myśliwskie Sioło
782B
PKR.VIII-15534
Bydgoszcz
2020-04-06
Mochle - Brzozowa Przystań, mogiła 1687

mochle

Kontakt: